Show Left Sidebar:

แร่ธาตุ

Showing all 2 results

ZEO clean

ZEO clean เป็นสุดยอดแร่ธาตุที่มีต้นกำเนิดมาจากแร่ธาตุภูเขาไฟ ที่มีความบริสุทธิมีแร่ธาตุสำคัญมากมายที่คอยกำจัด และดูดซับก๊าซพิษในน้ำทุกชนิดซึ่งเป็นต้นเหตุของน้ำเขียว และน้ำเสีย เมื่อ เติม ZEO clean ลงไปในบ่อ แร่ธาตุจะปรับสมดุลและดูดซับก๊าซพิษ ทั้งจากการดูดซึมเข้าไปในตัวปลา และจัดการน้ำในบ่อ และจะทำให้ตะกอนแขวนลอยต่างๆ…

ZEO clean แร่ธาตุช่วยให้น้ำสะอาด

บรรจุถุงละ 3 กิโลกรัม

ZEO clean เป็นสุดยอดแร่ธาตุที่มีต้นกำเนิดมาจากแร่ธาตุภูเขาไฟ ที่มีความบริสุทธิมีแร่ธาตุสำคัญมากมายที่คอยกำจัด และดูดซับก๊าซพิษในน้ำทุกชนิดซึ่งเป็นต้นเหตุของน้ำเขียว และน้ำเสีย รายละเอียด..

ค่าขนส่ง เพียง 100.- ทั่วประเทศ

400.00฿

ZEO color

ZEO color ใช้แล้วดีจริงๆ เพราะเป็นแร่ธาตุคุณภาพสูงที่สุด วัตถุดิบผลิตจากหินแร่ภูเขาไฟชนิดที่มี เกรดสูงที่สุด ที่ผ่านการวิจัยและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าทำให้ระบบน้ำในบ่อสมบูรณ์แบบ มีแร่ธาตุชั้นดีมากมายที่ทำให้ปลาคาร์พอยู่อย่างสดชื่น แข็งแรง ช่วยให้น้ำสะอาดปลอดภัย และทำให้ตะกอนแขวนลอยต่างๆ จะตกตะกอนจมลง น้ำจะใสขึ้นทันที แร่ธาตุนี้จะส่งผลโดยตรงที่คุณภาพน้ำให้ปราศจากก๊าซพิษที่เกิดขึ้นจากของเสียต่างๆ ในบ่อปลา แต่ยิ่งกว่านั้น ZEO…

ZEO color แร่ธาตุคุณภาพสูงที่สุด

บรรจุถุงละ 3 กิโลกรัม ราคา 400 บาท

แร่ธาตุคุณภาพสูงที่สุด วัตถุดิบผลิตจากหินแร่ภูเขาไฟชนิดที่มี เกรดสูงที่สุด ที่ผ่านการวิจัยและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าทำให้ระบบน้ำในบ่อสมบูรณ์แบบ มีแร่ธาตุชั้นดีมากมายที่ทำให้ปลาคาร์พอยู่อย่างสดชื่น แข็งแรง ช่วยให้น้ำสะอาดปลอดภัย และทำให้ตะกอนแขวนลอยต่างๆ จะตกตะกอนจมลง น้ำจะใสขึ้นทันที รายละเอียดเพิ่มเติม..

ค่าขนส่ง เพียง 100.- ทั่วประเทศ

400.00฿