Show Left Sidebar:

ZEO color

SHOWING THE SINGLE RESULT

ZEO color

ZEO color ใช้แล้วดีจริงๆ เพราะเป็นแร่ธาตุคุณภาพสูงที่สุด วัตถุดิบผลิตจากหินแร่ภูเขาไฟชนิดที่มี เกรดสูงที่สุด ที่ผ่านการวิจัยและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าทำให้ระบบน้ำในบ่อสมบูรณ์แบบ มีแร่ธาตุชั้นดีมากมายที่ทำให้ปลาคาร์พอยู่อย่างสดชื่น แข็งแรง ช่วยให้น้ำสะอาดปลอดภัย และทำให้ตะกอนแขวนลอยต่างๆ จะตกตะกอนจมลง น้ำจะใสขึ้นทันที แร่ธาตุนี้จะส่งผลโดยตรงที่คุณภาพน้ำให้ปราศจากก๊าซพิษที่เกิดขึ้นจากของเสียต่างๆ ในบ่อปลา แต่ยิ่งกว่านั้น ZEO…

ZEO color แร่ธาตุคุณภาพสูงที่สุด

บรรจุถุงละ 3 กิโลกรัม ราคา 400 บาท

แร่ธาตุคุณภาพสูงที่สุด วัตถุดิบผลิตจากหินแร่ภูเขาไฟชนิดที่มี เกรดสูงที่สุด ที่ผ่านการวิจัยและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกว่าทำให้ระบบน้ำในบ่อสมบูรณ์แบบ มีแร่ธาตุชั้นดีมากมายที่ทำให้ปลาคาร์พอยู่อย่างสดชื่น แข็งแรง ช่วยให้น้ำสะอาดปลอดภัย และทำให้ตะกอนแขวนลอยต่างๆ จะตกตะกอนจมลง น้ำจะใสขึ้นทันที รายละเอียดเพิ่มเติม..

ค่าขนส่ง เพียง 100.- ทั่วประเทศ

400.00฿